ຄະນະ: ຄະນະ ພາສາສາດ (ຄພສ) ສະຖາບັນ: ມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ (ຫຼວງພະບາງ)
ທີ່ຕັ້ງ: ມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ ກິໂລແມັດທີ 9-12 ເສັ້ນທາງເລກທີ 13 ເໜືອ ບ້ານ: ດອນໃໝ່ ເມືອງ: ຫຼວງພະບາງ ແຂວງ: ຫຼວງພະບາງ
ໂທລະສັບ: (+856 71) 254932 ໂທລະສານ: (+856 71) 254934
ຕູ້ໄປສະນີ: null ອີເມລ໌:
ເວັບໄຊ: www.lpb-su.edu.la