ຄະນະ: ພາກວິ​ຊາ ​ກໍ່​ສ້າງ - ເຄ​ຫາ​ສະ​ຖານ ສະຖາບັນ: ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ (ຫຼວງພະບາງ)
ທີ່ຕັ້ງ: ຄອຍ ບ້ານ: ​ຄອຍ ເມືອງ: ຫຼວງພະບາງ ແຂວງ: ຫຼວງພະບາງ
ໂທລະສັບ: (+856 71) 212020 ໂທລະສານ: (+856 71) 212020
ຕູ້ໄປສະນີ: ອີເມລ໌: LTVC_LPQ@hotmail.com
ເວັບໄຊ: null