ສະຖາບັນ: ວິທະຍາໄລ ກົດໝາຍ (ຈຳປາສັກ) ປະເພດສະຖາບັນ: ກົດ​ໝາຍ
ທີ່ຕັ້ງ: ໂພໄຊ ບ້ານ: ໂພໄຊ ເມືອງ: ຈຳປາສັກ ແຂວງ: ຈຳປາສັກ
ໂທລະສັບ: null ໂທລະສານ: (+856 31)
ຕູ້ໄປສະນີ: null ອີເມລ໌: null
ເວັບໄຊ: null