ສະຖາບັນ: ໂຮງຮຽນເຕັກນິກ ກະສິກຳ ດົງຄຳຊ້າງ ປະເພດສະຖາບັນ: ກະ​ສິ​ກຳ ແລະ ປ່າ​ໄມ້
ທີ່ຕັ້ງ: ຖະໝົນ ດົງຄຳຊ້າງ ບ້ານ: ດົງຄຳຊ້າງ ເມືອງ: ຫາດຊາຍຟອງ ແຂວງ: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂທລະສັບ: (856 21) 480510 ໂທລະສານ: ( 856 21) 480510
ຕູ້ໄປສະນີ: null ອີເມລ໌: dats _1987@yahoo.com
ເວັບໄຊ: null