ສະຖາບັນ: ວິ​ທ​ະ​ຍາ​ໄລ​ ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ ສຸ​ຂະ​ພາບ (ຫຼວງ​ພະ​ບາງ) ປະເພດສະຖາບັນ: ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ສຸ​ຂະ​ພາບ,ສາ​ທາ​ລ​ະ​ນະ​ສຸກ
ທີ່ຕັ້ງ: ວັດທາດ ບ້ານ: ວັດທາດ ເມືອງ: ຫຼວງພະບາງ ແຂວງ: ຫຼວງພະບາງ
ໂທລະສັບ: (+856 71) 212586 ໂທລະສານ: (+856 71) 212586
ຕູ້ໄປສະນີ: null ອີເມລ໌: null
ເວັບໄຊ: null