ສະຖາບັນ: ໂຮງຮຽນສາທາລະນະສຸກ (ຄຳມ່ວນ) ປະເພດສະຖາບັນ: ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ສຸ​ຂະ​ພາບ,ສາ​ທາ​ລ​ະ​ນະ​ສຸກ
ທີ່ຕັ້ງ: ເລົ່າໂພໄຊ ບ້ານ: ເລົ່າໂພໄຊ ເມືອງ: ທ່າແຂກ ແຂວງ: ຄໍາມ່ວນ
ໂທລະສັບ: (+856 51) 212072 ໂທລະສານ: (+856 51) 212072
ຕູ້ໄປສະນີ: null ອີເມລ໌: null
ເວັບໄຊ: null